Personal av den heliga helgedomen av Imam Ali (as) återupplivade martyrskapets årsdag av Imam Mohammed AlJawad (as).