Bibliotek av AlRawdah AlHaydariyah tillade tusentals av publikationer, böcker, universitetsprojekt, och digitala encyklopedier under året 2017.