Procession av den heliga helgedomen av Imam Ali (as) återupplivade martyrskapets årsdag av Imam Jaffar AlSadiq (as).