Procession av den heliga Najaf förnyade trösten i martyrskap av Fatima AlZahra (frid vare med henne) i den heliga helgedomen.