Tekniska kadrer i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) fortsätter sina oavbrutna ansträngningar för att tjäna besökarna.