مراسم با شكوه تشییع نمادین پیکر مطهر امام موسی کاظم در ظهر شهادت حضرتش _ صحن مطهر کاظمین، فروردين97


April / 12 / 2018