محفل انس با قرآن در صحن مطهر علوى، پس از اقامه نماز صبح- رمضان1439هـ/1397ش


May / 30 / 2018