مراسم عزاداری وسوگواری در شب ضربت خوردن حضرت علی (ع) - شب 19رمضان1439هـ


June / 4 / 2018