محفل ترتيل خوانى كلام الله مجيد در ايام سوگواری شهادت حضرت علی (ع)- رمضان1439هـ/1397ش


June / 6 / 2018