اقامه نماز مغرب وعشا در صحن مطهر علوی در شب شهادت حضرت امیرالمؤمنين (ع)- رمضان1439هـ/1397ش


June / 6 / 2018