نوحه خوانى پیش از اذان صبح واقامه نماز جماعت صبح در صحن مطهر علوی در صبح شهادت حضرت امیرالمؤمنين (ع)- 21 رمضان1439هـ/1397ش


June / 6 / 2018