عزادارى هيئتهاى اهالى نجف وكربلا در صحن مطهر علوى به مناسبت شهادت حضرت على (ع)_ رمضان1439هـ


June / 9 / 2018