جلسه پایانی محفل ترتیل خوانی کلام الله مجید در آخرین روز ماه مبارک رمضان - رواق حضرت ابوطالب (مسجدبالاسر) وصحن مطهر 1397ش


June / 15 / 2018