مراسم باشكوه افراشتن پرچم غدیر در آستانه روز فرخنده عید غدیر_ ذی حجه1439هـ شهریور1397ش


August / 29 / 2018