آيين مشعل گردانی از عزاداری های سنتی شهر نجف اشرف - شب تاسوعا 1397ش


September / 19 / 2018