آماده سازی فضای داخلی حرم مطهر ونصب نرده های مقاوم در فضای آقایان وبانوان ویژه ایام حضور ملیونی زائران اربعین


October / 18 / 2018