عزاداری سالانه ویژه روز شهادت حضرت رقیه با حضور صدها دختر دبستانی از مدارس نجف اشرف _ صحن مطهر علوی؛ صفر1397ش


October / 18 / 2018