توزیع 250 هزار بسته غذای تبرکی در روز از سوی مهمانسرای آستان علوی طی ایام راهپیمایی اربعین صفر 1440هـ/ مهر1397ش


October / 19 / 2018