تهیه و توزیع غذای تبرکی در مهمانسرای امام حسن مجتبی وابسته به آستان علوی طی ایام راهپیمایی اربعین - 1397ش


October / 21 / 2018