اقامه نماز جماعت ظهر وعصر با حضور پرشور زائران اربعین - صحن مطهر علوی- آبان1397ش


October / 27 / 2018