اقامه نماز مغرب و عشاء با حضور خيل عظيم زائران در شب رحلت جانسوز رسول اكرم (ص)- صفر1440


November / 6 / 2018