استقرار موکب آستان علوی در شهر کاظمین جهت خدمت رسانی به زائران حرم امام کاظم (ع) در روز شهادت آن حضرت _ فروردین 1398


April / 1 / 2019