برپایی نمایشگاه قرآن و نسخ خطی در رواق عمران بن شاهین واقع در صحن مطهر علوی به مناسبت اعیاد شعبانیه - اردیبهشت 1398


May / 9 / 2019