آغاز محفل ترتیل خوانی کلام الله مجید در رواق حضرت ابو طالب (مسجد بالای سر) - رمضان 1440


May / 9 / 2019