فعالیت شبانه روزی آشپزخانه آستان مقدس علوی طی ایام راهپیمایی اربعین و راه اندازی پنج آشپزخانه مرکزی تحت پوشش آستان در نجف اشرف جهت خدمت رسانی به زائران


October / 21 / 2019