زائرسرای امام رضا (ع) واقع در خیابان کمربندی نجف اشرف تحت پوشش آستان علوی میزبان خیل عظیم زائران طی ایام راهپیمایی اربعین - مهر 98


October / 21 / 2019