اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در شب رحلت رسول اکرم (ص) با حضور خیل عظیم زائران بارگاه مطهر علوی - صفر1441- آبان 98


October / 26 / 2019