گل آرایی صحن و ضریح مطهر به مناسبت عيد غديرخم – ذو الحجة 1441/ مرداد 1399


August / 6 / 2020